Writing
letter
word
phrase
sentence
indentation
paragraph
line
page
margin
punctuation
comma
full stop
semicolon
colon
exclamation mark, exclamation point
question mark
apostrophe
quotation mark
parenthesis
square brackets
slash
dash
underscore
number sign
ampersand
at sign
asterisk
chapter
syllable
betű
szó
kifejezés
mondat
behúzás
bekezdés
sor
oldal
margó
központozás
vessző
pont
pontosvessző
kettőspont
felkiáltójel
kérdőjel
aposztróf
idézőjel
zárójel
szögletes zárójelek
'per' jel
gondolatjel
aláhúzás
kettős kereszt
'és' jel
'kukac'
csillag
fejezet
szótag