LanguageGuide.orgIngles
null
Greetings (Mga Pagbati)
Writing (Pagsulat)
Numbers (Numero)
The Body (Mga Bahagi ng Katawan)
Clothing (Pananamit)
Food (Pagkain )
Animals (Mga Hayop)
<
Nature (Kalikasan)
The House (Ang Bahay)
Miscellaneous (Sari-Sari)
Transportation (Transportasyon)
Geography (Heograpiya)

Kontak | Magbigay ng Donasyon | | Attributions