العربية (عربی)
Deutsch (آلمانی)
English (انگلیسی)
English (UK) (انگلیسی)
Español (اسپانیولی)
Español (México) (اسپانیولی (مکزیکی))
français (فرانسوی)
हिन्दी (هندی)
magyar (مجاری)
Italiano (ایتالیایی)
日本語 (ژاپنی)
한국어(=한글) (کره ای)
Nederlands (هلندی)
polski (لهستانی)
Português (پرتغالی)
русский (روسی)
Türkçe (ترکی استانبولی)
汉语(普通话) (چینی ماندارین)
こんにちは - koNnichiha
:
English - Français - Español - Deutsch - Nederlands - Português - Русский - Italiano - català - Polska - Čeština - Română - Slovak - Magyar - Ελληνικά - Türkçe - عربي - اللغة المصرية العامية - فارسی - 简体中文 - 繁體中文 - 日本語 - 한국어 - Tiếng Việt - ไทย - Indonesian