دايره لغات زبان کره ای
얼굴
머리카락
관자놀이
귓불
턱수염
콧수염
이마
콧구멍
눈썹
속눈썹
홍채
눈꺼풀
동공
입술
염소 수염
털복숭이
두피
보조개
입냄새
표정
미소
찡그림
مو
معبد
گونه
گوش ج
نرمه گوش
ریش
سبیل
پیشانی
بینی
ج منخر
چانه
چشم متر <br> چشم جمع
گچبری هلالی بالای پنجره
مژه
عنبیه
پلک
شاگرد
دهان
لب
زبان
ریش بزی
چرم chevalu
گودال
تنفس بدبو
اصطلاحات
لبخند