Từ vựng Tiếng Đức
der Garten
cái cào
cái cuốc
cái xẻng, cái giá (miền tây nam bộ)
kéo cắt nhánh
cái bay
thợ vườn
thùng tưới nước
chậu trồng hoa
dây dẫn nước tưới
vòi tưới, bắn nước
máy cắt cỏ
nhà chứa đồ, kho chứa đồ làm vườn
hạt giống
túi đựng hạt giống
này mầm
giường hoa
vườn rau
chốt cửa, then cửa
hàng rào
cổng
tường nhà
die Harke
die Harken (plural)
die Hacke
die Hacken (plural)
die Schaufel
die Schaufeln (plural)
die Heckenschere
die Heckenscheren (plural)
der Spaten
die Spaten (plural)
der Gärtner
die Gärtner (plural)
die Gießkanne
die Gießkannen (plural)
der (Blumen)topf
die Töpfe (plural)
der Wasserschlauch
die Wasserschläuche (plural)
der Rasensprenger
die Rasensprenger (plural)
der Rasenmäher
die Rasenmäher (plural)
der Geräteschuppen
die Geräteschuppen (plural)
der Samen
die Samen (plural)
das Samenpaket
die Samenpakete (plural)
der Sprößling
die Sprößlinge (plural)
das Blumenbeet
die Blumenbeete (plural)
der Gemüsegarten
die Gemüsegärten (plural)
der Riegel
die Riegel (plural)
der Zaun
die Zäune (plural)
das Tor
die Tore (plural)
die Wand
die Wände (plural)