xin chào
Deutsch (Tiếng Đức)
हिन्दी (Tiếng Hin-ddi)
русский (Tiếng Nga)
Português (Tiếng Bồ Đào Nha)
한국어(=한글) (Tiếng Hàn Quốc)
English (Tiếng Anh)
Italiano (Tiếng Ý)
français (Tiếng Pháp)
magyar (Tiếng Hungari)
汉语(普通话) (Tiếng Quan Thoại)
Español (Tây Ban Nha)
Español (México) (Tiếng Tây Ban Nha (Mexico))
العربية (Tiếng Ả Rập)
日本語 (Tiếng Nhật Bản)
polski (Tiếng Ba Lan)
English (UK) (Tiếng Anh (UK))
Türkçe (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
Nederlands (Tiếng Hà Lan)
こんにちは - koNnichiha
:
English - Français - Español - Deutsch - Nederlands - Português - Русский - Italiano - català - Polska - Čeština - Română - Slovak - Magyar - Ελληνικά - Türkçe - عربي - اللغة المصرية العامية - فارسی - 简体中文 - 繁體中文 - 日本語 - 한국어 - Tiếng Việt - ไทย - Indonesian