LanguageGuide.orgAngličtina slovník
Praxe Angličtina slovní zásobu. V rámci každé kategorie, umístěte kurzor nad obrázek se slyšet to je vyslovováno nahlas.
Greetings (Pozdravy)
Writing (Psaní)
Numbers (Čísla)
The Body (Tělo)
Clothing (Oblečení)
Food (Potraviny)
Animals (Zvířata)
Nature (Příroda)
The House (Dům)
Miscellaneous (Různé)
Transportation (Doprava)
Geography

Dary | Kontaktujte nás | | Attributions