LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศส
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Les salutations (คำทักทาย)
L'écriture (การเขียน)
Les nombres (ตัวเลข)
Le corps (ร่างกาย)
Les vêtements (เครื่องแต่งกาย)
La nourriture (อาหาร)
Les animaux (สัตว์)
La nature (ธรรมชาติ)
La maison (ที่อยู่อาศัย)
divers (เบ็ดเตล็ด)
Les transports (การขนส่ง)
La géographie (ภูมิศาสตร์)

| Attributions