עברית

 

 
 
בעלי חיים
 
 
 
הבית
 
 

Compiled by (Orna Wainstock)אורנה וינשטוק, (Efrat Barne'a)אפרת ברנע
Voices: Ruth Ticotzky, Tomer Jabotaro, Tamar Ben - Yosef