Mental Health

stressed
crazy gek
craziness krankzinnigheid
insane krankzinnig
insanity krankzinnigheid
insane asylum gekkenhuis, gesticht
mental breakdown zenuwinzinking
neurosis neurose
neurotic neurotisch

I've been feeling kind of depressed lately.
Ik voel me de laatste tijd een beetje depressief.

If you talk about your powers they're going to put you in an insane asylum.
Als je praat over je krachten zullen ze je in een gekkenhuis stoppen.

She's not crazy. She just experience a different reality than us.
Ze is niet gek. Ze ervaart gewoon een andere realiteit dan wij.

My roommate is driving me crazy.
Mijn huisgenoot maakt me gek.

depressed depressief
stress spanning