Electronics
television, TV
antenna
controls
remote control
record
stop
pause
play
rewind
fast forward
button
dial
plug
cord
prong
radio
outlet
power strip
extension cord
battery
stereo
speaker
headphones
microphone, mike
microphone stand
wire
circuit breaker
fuse
record player, phonograph
record
CD
cassette, audio cassette
dvd player
DVD
ti vi, truyền hình
ăng-ten
điều khiển
điều khiển từ xa
ghi
dừng lại
tạm dừng
chơi
quay lại
nhanh chóng chuyển tiếp
nút
quay số
cắm
dây
đâm
radio
cửa hàng
điện dải
phần mở rộng dây
pin
âm thanh stereo
loa
tai nghe
micro, mike
micro đứng
dây
ngắt mạch
cầu chì
cầu thủ ghi, máy quay đĩa
CD
cassette, âm thanh băng
ti vi, truyền hình
ăng-ten
điều khiển
điều khiển từ xa
ghi
dừng lại
tạm dừng
chơi
quay lại
nhanh chóng chuyển tiếp
nút
quay số
cắm
dây
đâm
radio
cửa hàng
điện dải
phần mở rộng dây
pin
âm thanh stereo
loa
tai nghe
micro, mike
micro đứng
dây
ngắt mạch
cầu chì
cầu thủ ghi, máy quay đĩa
CD
cassette, âm thanh băng
television, TV
antenna
controls
remote control
record
stop
pause
play
rewind
fast forward
button
dial
plug
cord
prong
radio
outlet
power strip
extension cord
battery
stereo
speaker
headphones
microphone, mike
microphone stand
wire
circuit breaker
fuse
record player, phonograph
record
CD
cassette, audio cassette
dvd player
DVD