Học và chia sẻ ngôn ngữ
English (Tiếng Anh)
English (UK) (Tiếng Anh (UK))
français (Tiếng Pháp)
Deutsch (Tiếng Đức)
Español (Tây Ban Nha)
(Tiếng Esperanto)
Español (México) (Tiếng Tây Ban Nha (Mexico))
汉语(普通话) (Tiếng Quan Thoại)
Italiano (Tiếng Ý)
Türkçe (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
العربية (Tiếng Ả Rập)
日本語 (Tiếng Nhật Bản)
Nederlands (Tiếng Hà Lan)
Português (Tiếng Bồ Đào Nha)
한국어(=한글) (Tiếng Hàn Quốc)
magyar (Tiếng Hungari)
हिन्दी (Tiếng Hin-ddi)
polski (Tiếng Ba Lan)
русский (Tiếng Nga)
こんにちは - koNnichiha
:
English - Français - Español - Deutsch - Nederlands - Português - Русский - Italiano - català - Polska - Čeština - Română - Slovak - Magyar - Ελληνικά - Türkçe - عربي - اللغة المصرية العامية - فارسی - 简体中文 - 繁體中文 - 日本語 - 한국어 - Tiếng Việt - ไทย - Indonesian - हिन्दी