LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Đức
Khám phá thế giới từ vựng Tiếng Đức thông qua hướng dẫn có tích hợp âm thanh. Chạm hoặc di chuyển con trỏ lên một vật thể, từ hoặc cụm từ để nghe phát âm. Hoàn thành bài thử thách kỹ năng để chứng minh khả năng làm chủ từ vựng của bạn.
die Grüße (Chào hỏi )
die Schrift (Viết)
die Zahlen (Chữ số)
der Körper (Thân thể)
die Kleidung (Quần áo)
die Nahrung (Thức ăn)
die Tiere (Động vật )
die Natur (Thiên Nhiên)
das Haus (Nhà cửa)
Verschiedenes (Linh tinh)
der Transport (Vận chuyển)
der Geographie (Địa lý)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions