LanguageGuide.orgTiếng Pháp
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Pháp. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
les salutations (Chào hỏi )
l'écriture (Viết)
les nombres (Chữ số)
le corps (Thân thể)
les vêtements (Quần áo)
la nourriture (Thức ăn)
les animaux (Động vật )
la nature (Thiên Nhiên)
la maison (Nhà cửa)
divers (Linh tinh)
les transports (Vận chuyển)
la géographie (Địa lý)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions