LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Ý
Thực hành từ vựng Tiếng Ý. Trong mỗi nhóm, đặt con trỏ lên một hình ảnh để nghe phát âm rõ.
La scrittura (Viết)
I numeri (Chữ số)
Il corpo (Thân thể)
L'abbigliamento (Quần áo)
Il cibo (Thức ăn)
Gli animali (Động vật )
La natura (Thiên Nhiên)
La casa (Nhà cửa)
Varie (Linh tinh)
I mezzi di trasporto (Vận chuyển)
La Geografia (Địa lý)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions