LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Hà Lan
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Hà Lan. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
Getallen (Chữ số)
Het Lichaam (Thân thể)
Kleding (Quần áo)
Eten (Thức ăn)
Dieren (Động vật )
Diversen (Linh tinh)

Liên hệ | Đóng góp | | Attributions