LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Hin-ddi
Khám phá thế giới từ vựng Tiếng Hin-ddi thông qua hướng dẫn có tích hợp âm thanh. Chạm hoặc di chuyển con trỏ lên một vật thể, từ hoặc cụm từ để nghe phát âm. Hoàn thành bài thử thách kỹ năng để chứng minh khả năng làm chủ từ vựng của bạn.
संख्या (Số đếm)
शारीर (Cơ thể)
भोजन (Thức ăn)
विविध (Linh tinh)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions