LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Bồ Đào Nha
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Bồ Đào Nha. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
os números (Chữ số)
o corpo (Thân thể)
o vestuário (Quần áo)
os alimentos (Thức ăn)
os animais (Động vật )
os assuntos diversos (Linh tinh)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions