O espaço
(Vũ trụ)
ngân hà
mặt trời
sao, ngôi sao
hành tinh
hệ mặt trời/ thái dương hệ
quỹ đạo
vành đai Tiểu hành tinh
hành tinh nhỏ
sao chổi
trái đất
mặt trăng
miệng núi lửa
trạm không gian
tàu không gian/ tàu vũ trụ
tên lửa
phi hành gia
người ngoài hành tinh
người trái đất
sao băng
đài thiên văn
kính viễn vọng
vệ tinh
rô-bô, người máy
đĩa thu sóng vệ tinh
a galáxia
o sol
a estrela
o planeta
o sistema solar
a órbita
o cinturão de asteróides
o asteróide
o cometa
a Terra
a lua
a cratera
a estação espacial
a nave espacial
o foguete
o astronauta
o extra-terrestre
o humano
o meteoro
o observatório
o telescópio
o satélite
o robô
a parabólica