A comida II
(Thức ăn II)
a sopa
o biscoito
Some dialects do differ between cookies and crackers, calling crackers
a batata frita
as batatas chips
Usually plural
a pipoca
o sanduíche
o hambúrguer
o pão de hambúrguer
a carne de hambúrguer
os condimentos
o ketchup
a mostarda
a maionese
os picles
o cereal
o omelete, a omelete
súp/ canh
bánh bít-quy
khoai tây chiên
khoai tây lát mỏng
bắp rang (bơ)
bánh mì kẹp
bánh mì kẹp thịt bò
ổ bánh
kẹp thịt
(đồ) gia vị
xốt cà chua
xốt mù tạt
xốt mayonne
dưa leo chua/ đồ chua
ngũ cốc
trứng ốp-la
súp/ canh
bánh bít-quy
khoai tây chiên
khoai tây lát mỏng
bắp rang (bơ)
bánh mì kẹp
bánh mì kẹp thịt bò
ổ bánh
kẹp thịt
(đồ) gia vị
xốt cà chua
xốt mù tạt
xốt mayonne
dưa leo chua/ đồ chua
ngũ cốc
trứng ốp-la
a sopa
o biscoito
Some dialects do differ between cookies and crackers, calling crackers
a batata frita
as batatas chips
Usually plural
a pipoca
o sanduíche
o hambúrguer
o pão de hambúrguer
a carne de hambúrguer
os condimentos
o ketchup
a mostarda
a maionese
os picles
o cereal
o omelete, a omelete