LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Nga
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Nga. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
Письмо (Viết)
Тело (Thân thể)
Еда (Thức ăn)

Liên hệ | Đóng góp | | Attributions