LanguageGuide.orgTiếng Anh
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Anh. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
Greetings (Chào hỏi )
Writing (Viết)
Numbers (Chữ số)
The Body (Thân thể)
Clothing (Quần áo)
Food (Thức ăn)
Animals (Động vật )
<
Nature (Thiên Nhiên)
The House (Nhà cửa)
Miscellaneous (Linh tinh)
Transportation (Vận chuyển)
Geography (Địa lý)