Disease and Symptoms
influenze
flu virus / influenza virus
germ mầm
bacteria vi khuẩn
virus vi rút

flu cúm
cold lạnh
pneumonia viêm phổi
cancer ung thư
tumor khối u
aids AIDS
chicken pox thịt gà pox
food poisoning ngộ độc thực phẩm
diabetes bệnh tiểu đường

My daughter came down with the chicken pox.
Con gái tôi <u>đi xuống</u> với thủy đậu.

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Em gái tôi có ngộ độc thực phẩm khi ăn tại nhà hàng đó.

contagious hay lây
infection nhiễm trùng
to transmit để truyền tải
to infect để lây nhiễm

I don't want to catch a cold! *
Tôi không <u>muốn bị</u> cảm lạnh!

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Tôi cảm thấy một chút dưới thời tiết.

vaccine vắc-xin
to vaccinate tiêm chủng
immune system hệ thống miễn dịch
immunity miễn dịch

Have you been vaccinated against the swine flu?
Bạn đã từng tiêm vắc xin phòng bệnh cúm lợn?

allergy dị ứng

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle là <u>dị ứng</u> với đậu phộng.

epidemic dịch

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
Dịch cúm năm 1918 đã giết chết giữa 50 và 100 triệu người

Symptoms triệu chứng
fever sốt
headache đau đầu
chills ớn lạnh
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver sẽ run lên
to sneeze hắt hơi

Have you ever sneezed three times in a row?
Bạn đã bao giờ hắt hơi ba lần liên tiếp?

-bless you
chúc lành cho

to cough ho
cough ho
a fit of coughing phù hợp với ho
runny nose chảy nước mũi
congestion tắc nghẽn

my nose is stopped up
mũi của tôi bị dừng lại

sore throat đau họng
dizziness chóng mặt
vertigo chóng mặt

I'm feeling kind of dizzy.
Tôi cảm thấy loại chóng mặt.