Food - Continued
Cereals ngũ cốc
rye
oatmeal B?t y?n m?ch / Cháo y?n m?ch
rye lúa mạch đen
bran cám
whole wheat toàn bộ lúa mì
white bread trắng bánh mì
Dairy Productssản phẩm từ sữa
whole milk sữa
skim milk đọc lướt sữa
pasteurized tiệt trùng
cow
to curdle để đông lại

He spread a thick layer of butter on the piece of bread.
Ông đã lây lan một lớp dày của bơ trên miếng bánh mì..

Churn the butter.
khuấy tung bơ

Seasonings Gia v?

I'm going to add a dash of Italian seasonings to the dish.
Tôi sẽ để thêm một chút gia vị Ý đến món ăn.