The Bathroom II
bàn chải tóc
lược
gương
máy sấy tóc
keo xịt tóc
trang điểm
son môi
phấn
nước sơn móng
bút kẻ mắt
thuốc bôi mi mắt
tủ thuốc
bàn chải đánh răng
kem đánh răng
nắp
ống
chỉ tơ nha khoa
nước hoa
bay mùi
đồ cắt móng
nhíp
Q-tip, bông tăm bông
đồ cạo râu
lưỡi cạo râu
kem cạo râu
hairbrush
comb
mirror
blow dryer
hairspray
makeup
lipstick
powder
nail polish
eye liner
mascara
medicine cabinet
toothbrush
toothpaste
cap
tube
floss
perfume
deodorant
nail clippers
tweezers
Q-tip, cotton swab
razor
razor blade
shaving cream