Injuries
here
wound vết thương
injury chấn thương
cut cắt
scratch đầu
scab bịnh ghẻ
bruise vết bầm tím
scar vết sẹo
blister vết phồng
pus mủ
injure làm tổn thương
to heal để chữa lành

The body can normally heal itself.
Cơ thể thường có thể tự lành.

Don't worry. It's only a scratch.
Đừng lo lắng. Nó chỉ là một đầu.

dressing mặc quần áo
gauze gai
bandage băng
to bandage để băng

The nurse bandaged the wound.
Y tá băng bó vết thương.

swollen sưng lên
inflammation viêm
bump băng
to swell sưng lên
to inflame phát cháy
to irritate để kích thích

The chemical irritated my skin.
Các hóa chất kích thích da của tôi.

fracture gãy xương
sprain chổ trặc xương
dislocation phân chia
fracture a bone gãy xương
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake đã phá vỡ cánh tay chơi bóng đá của mình.

How did you twist your ankle?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Sau <u>khi</u> dislocating vai của mình, ông quản lý <u>để</u> bật nó trở lại .

handicapped khuyết tật
cripple tàn tật
artificial limb nhân tạo chi
prosthesis
to limp để khập khiễng
clumsy vụng về
graceful duyên dáng
to trip cho chuyến đi
to stumble vấp ngã

She tripped on her untied shoelaces.
Cô vấp vào cô không ràng buộc dây giày.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad stubbed ngón chân của mình vào nhà vệ sinh.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Ông tình cờ trên một đăng nhập và ngã úp mặt xuống bùn.

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Trong khi khám phá rừng, ông tình cờ gặp một hang động.