Stores, Hotels and Restaurants
store cửa hàng
department store cửa hàng bách hóa
mall trung tâm mua sắm
grocery store cửa hàng tạp hóa
super market siêu thị

The grocery store bags your groceries for you.
Cửa hàng tạp hóa túi cửa hàng tạp hóa của bạn cho bạn.

client khách hàng
clientel clientel
customer khách hàng

errands việc vặt
to shop cửa hàng

I need to go shopping
Tôi cần phải đi mua sắm

They went window shopping.
Họ đi mua sắm cửa sổ.

I'm running an errand for my mother.
Tôi đang chạy công chuyện cho mẹ tôi.

The batteries are out of stock.
Pin ra khỏi cổ phiếu.

hotel khách sạn
inn nhà trọ
lobby sảnh
hostal Hostal

guest khách
roomservice roomservice
hotel chain chuỗi khách sạn
doorman người giử cửa

Let's make a reservation.
Hãy đặt phòng.

We need to make a deposit for the room.
Chúng ta cần phải thực hiện một khoản tiền gửi cho các phòng..

vacancies vị trí tuyển dụng
no vacances

menu
restaurant nhà hàng
coffee house tiệm cà phê

brewery
night club câu lạc bộ đêm

menu thực đơn
beverage nước giải khát

The portions at this restaurant are very small.
Phần tại nhà hàng này là rất nhỏ.

bill hóa đơn
tip tiền boa

Check please.

Can we have the bill?
Chúng ta có thể có các hóa đơn?

Who's going to pay the bill? Not me.
Ai sẽ trả tiền các hóa đơn? Không phải tôi.

In the United States and Canada it is customary to tip 15% to 20% of the total bill before tax.