The Kitchen - Continued
doing dishesBy Headexplodie
appliance thiết bị 

Do the dishes.
Làm các món ăn

Rinse the glass.
Rửa kính

Load the dishwasher.
Nạp máy rửa chén

Unload the dishwasher.
Dỡ bỏ các máy rửa chén

Dry the dishes.
Lau khô các món ăn

leftovers thức ăn thừa

to spoil làm hỏng

We better eat the leftovers soon. Otherwise they'll spoil.
Chúng ta nên ăn thức ăn thừa sớm. Nếu không, họ sẽ hư hỏng.

The fish went bad. We should have eaten it last week.
Những con cá xấu đi. Chúng ta nên ăn nó vào tuần trước.

Expressions

One bad apple spoils the whole bunch.
Một xấu táo làm hỏng bó toàn bộ.

to freeze đóng băng
to thaw tan băng

Let's thaw out the meat for dinner.
Hãy làm tan đá thịt cho bữa ăn tối.

counter chống lại
cabinet nội các

Wipe the counters.
Lau sạch các quầy.

sharp sắc nét
dull ngu si đần độn
blunt làm cùn

to sharpen để làm sắc nét

Sharpen the knife.
Làm sắc nét các con dao.