Hair
Hair Colormàu tóc

black

blond

brown

red
blond tóc vàng
brunette nâu đen
red-head đầu đỏ
Colors
Hair Styles kiểu tóc
bun
bun

ponytail

pigtail

afro
crew-cut phi hành đoàn cắt
braid thắt bím
dreadlocks dreadlocks
bald khô
baldness hói đầu
dandruff gầu
straight hair tóc thẳng
curly hair mái tóc xoăn
wavy hair tóc gợn sóng
strand of hair sợi tóc
curl xoăn, quoăn

shoulder-length hair
có mái tóc dài

I'm going to get a haircut - just a trim.
Tôi sắp sửa đi cắt tóc

Vanessa had her hair done at the salon.
Vanessa đã có mái tóc của mình thực hiện tại các thẩm mỹ viện.

Both men and women get 'hair cuts', but only women have their 'hair done'.

wig tóc giả
toupet