The Car
thân cây
giấy phép tấm
bội thu
phanh ánh sáng
hubcap
cửa
bánh xe
phía sau-xem gương
đèn nháy
mui xe
đèn pha
kính chắn gió
kính chắn gió gạt nước
sừng
tiếng kèn xe hơi
chỉ đạo bánh xe
đồng hồ tốc độ
odometer
nhiên liệu đánh giá
bàn đạp
ly hợp
phanh
gia tốc
thanh thay đổi, thay đổi thiết bị
chỗ ngồi
chỗ ngồi vành đai
sàn mat
lốp xe
bước đi
jack
động cơ, động cơ
pin
nhảy dây cáp
ống xả
bao tay dầy
cú sốc hấp thụ
bugi
khí có thể
động cơ dầu
kênh
nhúng thanh
trunk
license plate
bumper
brake light
hubcap
door
wheel
rear-view mirror
blinker
hood
headlight
windshield
windshield wiper
horn
honk
steering wheel
speedometer
odometer
fuel gauge
pedals
clutch
brake
accelerator
stick shift, gear shift
seat
seat belt
floor mat
tire
tread
jack
motor, engine
battery
jumper cables
exhaust pipe
muffler
shock absorber
spark plug
gas can
motor oil
funnel
dip stick