Travel - Continued
carry-on mang

Pack your bags. We're leaving.
Pack túi của bạn. Chúng tôi đang để lại.

Unpack your bags.
Giải nén túi của bạn.

Could you keep an eye on my things? I got to go to the restroom.
Bạn có thể giữ một mắt vào những thứ của tôi? Tôi có để đi vào phòng vệ sinh.

ticket
round trip đi khứ hồi
one-way một chiều
transfer chuyển
nonstop không ngừng
stopover sự ngừng hẳn
layover layover

Did you buy a round trip ticket?
Bạn đã mua một vé máy bay chuyến đi vòng?

I'm flying non-stop to London.
Tôi đang bay không ngừng tới London.

landing hạ cánh

Are you going to fly or drive?
Bạn sẽ bay hoặc lái xe?

I missed my flight.
Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay của tôi.

My flight is leaving at 6 in the morning.
Chuyến bay của tôi là để lại vào lúc 6 giờ sáng.

Your plane will board in terminal 3, gate 21.
Máy bay của bạn sẽ lên máy bay trong 3 thiết bị đầu cuối, cổng 21.

The jet taxied down the runway.
Các máy bay phản lực taxied xuống đường băng.

The plane took off.
Các máy bay cất cánh.

Prepare for a crash landing. Assume the crash position. May god have mercy on our souls.
Chuẩn bị cho một máy bay hạ cánh. Giả sử vị trí tai nạn. Thần có thể có lòng thương xót linh hồn chúng ta.

We're about to land. Please remain seated with your seatbelts fastened.
Chúng tôi đang về với đất. Vẫn ngồi với dây an toàn của bạn gắn chặt.

We're getting off the plane now. I'll call you when I get to the baggage claim area.
Chúng tôi đang nhận được ra khỏi máy bay. Tôi sẽ gọi cho anh khi tôi đến khu vực yêu cầu bồi thường hành lý.

jet lag Hiện tượng mệt mỏi do lệch múi giờ
time zone múi giờ
to glide trợt

After the plane ran out of fuel, it glided to a safe landing in the Azores. -->
Sau khi máy bay hết nhiên liệu, nó lướt hạ cánh an toàn ở Azores.