Family - Continued
relative tương đối
relationship mối quan hệ
parents cha mẹ
generation thế hệ
ancestor tổ tiên
descendant hậu duệ

We're related. He's my cousin.
Chúng tôi có liên quan. Ông là người anh em họ của tôi.

How is your relationship with your mother?
Là mối quan hệ của bạn với mẹ của bạn như thế nào?

my paternal grandfather
ông nội của tôi

my maternal grandfather
ông ngoại của tôi

stepfather cha dượng
stepmother mẹ ghẻ
step brother bước anh trai
father-in-law cha vợ
mother-in-law mẹ vợ
stepson con trai riêng
stepdaughter con gái riêng
step sister Chị/em kế
son-in-law con rể
daughter-in-law con dâu

guardian người giám hộ
foster family nuôi gia đình
orphan trẻ mồ côi
orphanage trại trẻ mồ côi

We would like to adopt you. Are you up for it?
Chúng tôi muốn thông qua bạn. Bạn có cho nó?

an adopted child
một đứa con nuôi