LanguageGuide.orgTừ vựng Tây Ban Nha
Thực hành từ vựng Tây Ban Nha. Trong mỗi nhóm, đặt con trỏ lên một hình ảnh để nghe phát âm rõ.
los saludos (Chào hỏi )
la escritura (Viết)
los números (Chữ số)
el cuerpo (Thân thể)
la ropa (Quần áo)
la comida (Thức ăn)
Animales (Động vật )
la naturaleza (Thiên Nhiên)
La casa (Nhà cửa)
Varios (Linh tinh)
Transporte (Vận chuyển)
Geografía (Địa lý)

Liên hệ | Đóng góp | | Attributions