Los trabajos, los oficios
(Nghề nghiệp)
el fontanero
la cañería
el mecánico
el garaje
el conserje
la señora de la limpieza
el pintor
el panadero
la panadería
el carnicero
la carnicería
el barbero
el peluquero
la barbería
la peluquería
el chef
el cocinero
el camarero
el restaurante
el barman
el camarero
el bar
el camionero
los mozos de mudanzas
el exterminador
el minero
la mina
thợ sửa ống nước
ống
thợ cơ khí/ thợ máy
gara
người lao công
người giúp việc
họa sỹ
thợ bánh
lò bánh
người bán thịt
cửa hàng bán thịt
thợ cắt tóc
tiệm cắt tóc
bếp trưởng
bồi bàn
nhà hàng
người pha chế rượu
quán bar
tài xế xe tải
người chuyển đồ
người diệt mối/côn trùng
thợ mỏ
mỏ