La fotografía
(Nhiếp ảnh)
máy ảnh
đèn nháy
ống kính
ống kính zoom (có thể thay đổi tiêu cự)
bức ảnh, bức hình
(phim) dương bản
cuốn âm-bum ảnh
nhiếp ảnh gia
máy ảnh quay phim
chân đỡ máy ảnh
máy chiếu
phim
cuộn (phim)
màn hình
la cámara
el flash
el objetivo
el zoom
la fotografía, la foto
la diapositiva
el álbum de fotos
el fotógrafo
la fotógrafa
la cámara de vídeo
el trípode
el proyector
la película
el carrete
la pantalla