LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Esperanto
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Esperanto. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
La homa korpo (Thân thể)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions