LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Hungari
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Hungari. Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
Üdvözlések (Chào hỏi )
Számok (Chữ số)
Test (Thân thể)
Ruházat (Quần áo)
Étel (Thức ăn)
Állatok (Động vật )
Vegyes (Linh tinh)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions