LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Thực hành từ vựng, thành ngữ, bảng chữ cái và các số Tiếng Tây Ban Nha (Mexico). Đặt con trỏ lên một hình ảnh hoặc văn bản để nghe phát âm rõ. Sau đó kiểm tra sự nghe hiểu và kỹ năng nói của bạn.
los números (Chữ số)
el cuerpo (Thân thể)
la ropa (Quần áo)
la comida (Thức ăn)
los animales (Động vật )
la naturaleza (Thiên Nhiên)
la casa (Nhà cửa)
misceláneo (Linh tinh)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions