LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาเอสเปรันโต
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาเอสเปรันโตในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
La homa korpo (ร่างกาย)

| Attributions