LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาโปแลนด์
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาโปแลนด์ในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Liczby (ตัวเลข)
Ciało (ร่างกาย)
Ubrania (เครื่องแต่งกาย)
Żywność (อาหาร)
Rozmaitości (เบ็ดเตล็ด)

| Attributions