LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาโปรตุเกส
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาโปรตุเกสในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Os números (ตัวเลข)
O corpo (ร่างกาย)
O vestuário (เครื่องแต่งกาย)
Os alimentos (อาหาร)
Os animais (สัตว์)
A natureza (ธรรมชาติ)
A casa (ที่อยู่อาศัย)
Assuntos diversos (เบ็ดเตล็ด)

| Attributions