LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาตุรกี
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาตุรกีในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Sayılar (ตัวเลข)
Vücut (ร่างกาย)
Giyim (เครื่องแต่งกาย)
Yiyecek (อาหาร)
Hayvanlar (สัตว์)
Karma (เบ็ดเตล็ด)

| Attributions