LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาจีน (แมนดาริน)
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาจีน (แมนดาริน)ในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
数字 (ตัวเลข)
身体 (ร่างกาย)
服装 (เครื่องแต่งกาย)
食物 (อาหาร)
动物 (สัตว์)
自然 (ธรรมชาติ)
住宅 (ที่อยู่อาศัย)
其他 (เบ็ดเตล็ด)
地理 (ภูมิศาสตร์)

| Attributions