Từ vựng Tiếng Đức
das Obst
trái táo/ quả táo
ruột trái táo/ ruột táo
một miếng táo
hạt/ hột
trái chuối/ quả chuối
vỏ ( chuối, cam, quýt)
trái cam/ quả cam
nước cam ép
trái lê/ quả lê
trái đào/ quả đào
trái mận/ quả mận ( mận hà nội)
trái mận khô
trái chanh/ quả chanh
trái (quả) chanh cốm
trái bưởi/ quả bưởi
trái dưa/ quả dưa
dưa hấu
vỏ
dưa hồng, dưa lưới
trái (quả) dứa/ trái thơm
trái nho/ quả nho
nho khô
thạch
trái xoài/ quả xoài
trái dừa/ quả dừa
trái bơ/ quả bơ
trái kiwi/ quả kiwi
trái sung/ quả sung
trái anh đào/ quả anh đào
cuống
trái ô-liu/ quả ô lưu
trái (quả) mọng
trái dâu tây/ quả dâu tây
việt quất
trái mâm xôi
trái chùm bao
trái mơ/ quả mơ
der Apfel
die Äpfel (plural)
das Kerngehäuse
die Kerngehäuse (plural)
die Apfelscheibe
die Apfelscheiben (plural)
der Kern
die Kerne (plural)
die Banane
die Bananen (plural)
die Schale
die Schalen (plural)
die Orange, die Apfelsine (-n)
die Orangen, die Apfelsinen (plural)
der Orangensaft
der Orangensäfte
die Birne
die Birnen (plural)
der Pfirsich
die Pfirsiche (plural)
die Pflaume
die Pflaumen (plural)
die Backpflaume
die Backpflaumen (plural)
die Zitrone
die Zitronen (plural)
die Limone
die Limonen (plural)
die Pampelmuse
die Pampelmusen (plural)
die Melone
die Melonen (plural)
die Wassermelone
die Wassermelonen (plural)
die Schale
die Schalen (plural)
die Honigmelone
die Honigmelonen (plural)
die Ananas
die Ananas (plural)
die Weintraube
die Weintrauben (plural)
die Rosine
die Rosinen (plural)
das Gelee
die Gelees (plural)
die Mango
die Mangos (plural)
die Kokosnuss
die Kokosnüsse (plural)
die Avocado
die Avocados (plural)
die Kiwi
die Kiwis (plural)
die Feige
die Feigen (plural)
die Kirsche
die Kirschen (plural)
der Stiel
die Stiele (plural)
die Olive
die Oliven (plural)
die Beere
die Beeren (plural)
die Erdbeere
die Erdbeeren (plural)
die Blaubeere
die Blaubeeren (plural)
die Himbeere
die Himbeeren (plural)
die Brombeere
die Brombeeren (plural)
die Aprikose
die Aprikosen (plural)