Zoogdieren
(Mammals)
mouse
rat
rodents
mouse trap
squirrel
chipmunk
rabbit
deer
buck
antlers
doe
fawn
ram
moose
wolf
howl
wolf cub
fox
bear
bear cub
bat
skunk
tiger
boar
pack of wolves
mole
de muis
de rat
de knaagdieren
de muizenval
de eekhoorn
de aardeekhoorn
het konijn
het hert, de ree (fem)
de hertenbok, de bok
het gewei
de hinde, de damhinde
het reekalf, het hertenkalf
de ram
de eland
de wolf
huilen
het wolvenwelp
de vos
de beer
het berenjong
de vleermuis
het stinkdier
de tijger
het wilde zwijn, het everzwijn, het zwijn
de wolventroep
de mol