die Kunst
(Nghệ thuật)
der Schauspieler
die Schauspieler (Plural)
die Schauspielerin
die Schauspielerinnen (Plural)
die Maske
die Masken (Plural)
das Scheinwerferlicht, der Scheinwerfer
die Scheinwerferlichter, die Scheinwerfer (Plural)
die Bühne
die Bühnen (Plural)
der Regisseur
die Regisseure (Plural)
das Megafon
die Megafone (Plural)
der Star, der Promi, die Berühmtheit
die Stars, die Promis, die Berühmtheiten (Plural)
das Publikum
ohne Plural
der Applaus
ohne Plural
das Klatschen
klatschen (Verb)
das Ausbuhen
ausbuhen (Verb)
das Gemälde
die Gemälde (Plural)
der Rahmen
die Rahmen (Plural)
der Maler
die Maler (Plural)
die Staffelei
die Staffeleien (Plural)
die Leinwand
die Leinwände (Plural)
die Farbe
die Farben (Plural)
die Palette
die Paletten (Plural)
der Pinsel
die Pinsel (Plural)
das Portfolio
die Portfolios (Plural)
das Modell
die Modelle (Plural)
der Bildhauer
die Bildhauer (Plural)
die Skulptur
die Skulpturen (Plural)
die Säule
die Säulen (Plural)
die Büste
die Büsten (Plural)
das Museum
die Museen (Plural)
der Lichtstrahl
die Lichtstrahlen (Plural)
diễn viên
nữ diễn viên
mặt nạ
tâm điểm
sân khấu/ sàn diễn
đạo diễn
(cái) loa
ngôi sao
khán giả
tiếng vỗ tay
vỗ
la ó phản đối
bức vẽ/ bức họa
khung (tranh)
họa sỹ
giá vẽ
vải bạt (dùng để vẽ)
màu vẽ/ màu sơn
bảng phối màu
cọ vẽ
tập bản vẽ
người mẫu
nhà điêu khắc
tác phẩm điêu khắc
đế/ bệ đỡ
tượng bán thân
bảo tàng
chùm (tia) sáng