Yüz
saç
şakak
yanak
kulak
kulak memesi
sakal
bıyık
alın
burun
burun deliği
çene
göz
kaş
kirpik
iris
göz kapağı
göz bebeği
ağız
dudak
dil
favori
keçi sakalı
anız
kıllı
kafa derisi
gamze
ağız kokusu
ifade
gülümsemek
kaşlar
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostrils
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue
sideburn
goatee
hairy
scalp
dimple
bad breath
expressions
to smile
to frown