शारीर
cánh tay
chân
rốn
ngực
bụng
cổ tay
đùi
đầu gối
đầu
cổ
bàn tay
ngón cái
lòng bàn tay
ngón tay
móng tay
gót chân
vai
cùi chỏ
lưng
बाँह
टाँग
नाभि
छाती
पेट
कलाई
जाँघ
घुटना
सिर
गर्दन
हाथ
अंगूठा
हथेली
उंगली
नाखुन
एड़ी
कंधा
कोहनी
पीठ