der Garten
(Vườn tược/ Sân vườn)
cái cào
cái cuốc
cái xẻng, cái giá (miền tây nam bộ)
kéo cắt nhánh
cái thuổng
thợ làm vườn
thùng tưới nước
chậu trồng hoa
ống tưới vườn
vòi tưới
máy cắt cỏ
nhà kho (để đồ làm vườn)
hạt giống
túi đựng hạt giống
này mầm
luống hoa
vườn rau
chốt cửa/ then cửa
hàng rào
cổng
tường (nhà)
bụi (cây)
die Harke
die Harken (Plural)
die Hacke
die Hacken (Plural)
die Schaufel
die Schaufeln (Plural)
die Heckenschere
die Heckenscheren (Plural)
der Spaten
die Spaten (Plural)
der Gärtner
die Gärtner (Plural)
die Gießkanne
die Gießkannen (Plural)
der Blumentopf
die Blumentöpfe (Plural)
der Wasserschlauch
die Wasserschläuche (Plural)
der Rasensprenger
die Rasensprenger (Plural)
der Rasenmäher
die Rasenmäher (Plural)
der Geräteschuppen
die Geräteschuppen (Plural)
der Samen
die Samen (Plural)
das Samenpaket
die Samenpakete (Plural)
der Sprössling
die Sprösslinge (Plural)
das Blumenbeet
die Blumenbeete (Plural)
der Gemüsegarten
die Gemüsegärten (Plural)
der Riegel
die Riegel (Plural)
der Zaun
die Zäune (Plural)
das Tor
die Tore (Plural)
die Wand
die Wände (Plural)
der Busch
die Büsche (Plural)