Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Subject Pronouns
 Özne Zamirleri
  I am happy.
 Ben mutluyum.
  You are sad.
 Sen üzgünsün.
  He is rich.
 O zengin.
  She is poor.
 O fakir.

We are strong.
 Biz güçlüyüz.

They are weak.
 Onlar zayıf.

It is big.
 O büyük.

They are small.
 Onlar küçük.

I cümlenin başında olmasa bile her zaman büyük harfle yazılır. You  sadece bir kişiye veya birden fazla kişiye hitap ederken kullanılır. It nesneler için kullanılmakla beraber hayvanlar içinde sıkça kullanılır. Bebekler de cinsiyetleri belli olmadığı zaman it ile belirtilir. They hem nesneler hem de insanlar için kullanılır.

The different forms of the verb(verb) that are featured on this page, known as the 'to be' verb , are to the right.

alıştırma


Contractions  Kısalmalar

alıştırma

'to be' fiili bir özne zamirini izlediğinde çoğu kez kısalır. İlk harfi düşer, bir kesme işareti önüne gelerek zamire bitiştirilir.

  I'm strong.
 Ben güçlüyüm.
  We're happy.
 Biz mutluyuz.
  He's sad.
 O üzgün.

 Resmi konuşma ve yazılarda  genellikle kısalmalardan kaçınılır.

'to be' fiili 'not' ile birlikte olumsuz çekilir.

  I'm not happy.
 Ben mutlu değilim.
  She is not sad.
 O mutlu değil.
  They are not weak.
 Onlar zayıf değil.

alıştırma

Başka bir tür kısalma da burada olur. Not, n't olur, ve 'to be' fiili ile birleşir.

  She isn't sad.
 O mutsuz değil.
  They aren't weak.
 Onlar zayıf değil.
  We aren't rich.
 Biz zengin değiliz.

Bu kısalma 'to be' fiilinin birinci tekil şahısı için geçerli olmaz.

  I amn't rich.  I amn't rich.
  I'm not rich.
 Ben zengin değilim.

alıştırma